تنفس با دهان باز دستان خود را بالای شکم، زیر قفسه‌ی سینه و بالای ناف قرار دهید. با صدای «ها» هوا را از دهانی کمی باز شده به داخل بکشید، سپس به ارامی با صدای…

به بدن خود بیشتر دقت کنید اکثر هنرجویان من هرگز به چگونگی تغییر بدن در موقعیت‌های مختلف، یعنی اینکه کجا تنش بیشتری احساس می‌شود، کجا راحت تر است، و موضوعاتی از این قبیل فکر نکرده…