قدرت صدای شما همراه تنفس، قسمت اول

April 18, 2021

“The oracle of breath unfolds its secrets to those who know the keys.”

Swara Chinthamani

The nature of our voice is vibration. And the vibration is powered by the breath. The quality of your voice is determined by the quality of your breath. If your breath is shallow and weak, your voice will be shallow and weak. If your breath is deep and strong, your voice will be deep and strong. No voice will be improved if you do not even work on your breathing.  

تنفس دیافراگمی

ذات صدای ما ارتعاش است. و ارتعاش توسط تنفس توان پیدا می‌کند. کیفیت صدای شما بر اساس کیفیت نفس کشیدن تان تعیین می‌گردد. اگر تنفس شما سطحی و ضعیف باشد، صدای شما سطحی و ضعیف خواهد بود. اگر تنفس شما عمیق و قوی باشد، صدای شما عمیق و قوی خواهد بود. اگر روی تنفس کار نشود، هیچ صدایی بهبود نخواهد یافت.

پتانسیل بالایی در تنفس شما وجود دارد. زمانی که این پتانسیل توسعه یابد، رویه‌ی بهبود صدا به کل سریع تر می‌شود. ما تا زمانی که زنده هستیم دم و بازدم انجام می‌دهیم. تنفس آنقدر رویه ای ذاتی و خودکار محسوب می‌شود که خیلی از افراد به آن توجهی نمی کنند و تعداد کمی تا به حال به این موضوع فکر کرده اند که در تنفس پتانسیل وجود دارد، حال چه برسد به این موضوع که چقدر می‌توانند این پتانسیل را توسعه دهند.

راستی آزمایی: روبروی آیینه ای بایستید و نفسی عمیق بکشید. توجه کنید در کجای بدن؛ حرکت مشاهده می‌کنید. اگر حرکت عمدتاً در ناحیه‌ی شانه‌ها و سینه دیده شد، یا به عبارتی دیگر زمانی که نفس کشیدید شانه‌های شما بالا رفت و سینه شما به سمت بیرون حرکت کرد؛ و زمانی که نفس خود را بیرون می‌دهید، شانه‌ها و سینه شما به حالت اولیه باز گردند، بدین معنی است که شما به طرز صحیح نفس نمی کشیده اید و تنها از یک سوم ظرفیت ریه‌های خود استفاده می‌کنید.

خبر خوب این است که شما در تنفس خود پتانسیل خوبی دارید. نحوه‌ی صحیح نفس کشیدن بدین صورت است که هنگامی که نفس می‌کشید، سینه و شانه‌های شما به سمت بالا و پایین حرکت نکنند، بلکه در ناحیه‌ی شکم خود حرکت مشاهده کنید. هنگامی که روش قدیمی و نادرست نفس کشیدن را به روش درست نفس کشیدن تغییر دهید، از دو سوم دیگر ظرفیت ریه‌ی خود استفاده کرده و از فواید متعدد آن بهره خواهید برد.

زندگی مدرن و استرس‌های زندگی باعث شده اند توانایی تنفس کامل خود را از دست بدهیم. حدود 98 درصد مراجعه کنندگان من سطحی نفس می‌کشند. برای آنها، و شاید حتی شما، نفس کشیدن تنها نیازی جهت ادامه‌ی حیات باشد. در نتیجه، صدا ضعف داشته و فاقد قدرت و توان است.برای بهره بردن از صدایی پُرتر، کامل‌تر و قدرتمندتر، باید کیفیت نفس خود را بهبود ببخشید، بدین معنی که تنفسی عمیق و کامل داشته باشید. این امر زمانی محقق می‌شود که با کمک دیافراگم خود نفس بکشید. ما همگی با این توانایی به دنیا آمده ایم که عمیق و کامل نفس بکشیم. به نحوه‌ی نفس کشیدن نوزادان نگاه کنید. شکم آنها با هر نفسی که می‌کشند بالا و پایین می‌رود. این امری کاملاً طبیعی است. هنگامی که رشد می‌کنیم، ارتباطمان با استفاده از دیافراگم خود را از دست داده و تنفس سطحی پیدا می‌کنیم. شما می‌توانید این توانایی تنفس با کمک دیافراگم را دوباره به دست آورید.

این امر زمانی بخشی ذاتی از وجود شما بود، و من را همیشه یاد این عبارت می‌اندازد، بازگشت به معصومیت!

تنفس به عنوان نیروی زندگی

تنفس نه تنها نیروی صدای شماست، بلکه مقیاس واقعی زندگی ما نیز به شمار می‌رود. زندگی با اولین دم ما وارد می‌شود، و با آخرین بازدم ما را ترک می‌کند. در یوگا، عبارت «پرانا» (prana) اغلب برای اشاره به تنفس استفاده می‌گردد. در سانسکریت، واژه‌ی پرانا در واقع به معنای «نیروی زندگی» می‌باشد. تنفس به راستی نیروی زندگی ما است. با این وجود، آنقدر طبیعی و خودکار است که اکثر افراد به آن توجهی نمی کنند و هرگز در مورد آن تامل نکرده اند. این رویه‌ی به ظاهر ساده چیزی بیشتر از حرکت هواست. تنفس اکسیژنی را که هر سلول بدن ما به آن نیاز دارد فراهم می‌سازد و نشانگر جریان طبیعی انرژی در بدن است. روال یوگا، تایچی، و آیکیدو را در نظر بگیرید: تاکید بر نقش تنفس هیچ وقت کم نیست. و در تنفس است که ما تعادل و آرامش به دست می‌آوریم.سیستم تنفس هنر خداوند است. این رویه‌ی بدون ایراد حکمتی را برای ما در بر دارد تا بفهمیم در بدن ما چه رخ می‌دهد، ذهن ما در کجا گرفتار شده است، و چگونه به روان ما متصل می‌شود. از تنشی که شما را از درست نفس کشیدن باز می‌دارد خلاص شویدبا توجه به بخش دوم باید به اهمیت آرامش پی برده باشید. تنش عضلات از ارتعاش صدا جلوگیری می‌کند، جریان آزاد صدای شما را مسدود می‌سازد، و باعث می‌شود صدایتان در گلو و دهان گیر کند.